Surfshark Dns Leak

Jeli mieszkasz w jednej z tych lokalizacji lub podrujesz do jednej z tych lokalizacji (rwnie ze wzgldu na to, e Surfshark nie przechowuje adnych logw), moesz swobodnie i bezpiecznie surfowa po Internecie bez koniecznoci powicania szybkoci, czc si z midzynarodowym serwerem im bliej serwer jest w Twojej rzeczywistej lokalizacji, tym jest szybszy.

Kiedy czysz si z jedn z tych lokalizacji, w rzeczywistoci czysz si z fizycznym serwerem znajdujcym si poza tym regionem. Zapewnia to wicej opcji pocze i pomaga uzyska wiksze prdkoci, jeli znajdujesz si w tych krajach. Moe jednak rwnie da wyszy ping i moe zaj troch czasu, aby w peni nawiza poczenie Twoje dane musz dotrze do fizycznego serwera, ktry jest dalej ni wirtualna lokalizacja.

Kiedy je testowaem, wirtualna lokalizacja w Argentynie nie moga si poczy przy pierwszej prbie, ale udao mi si poczy w okoo 15 sekund, przy ponownej prbie. Poczenie z Chile i Kostaryk zajo mi tylko 5 sekund., zamiast przypisywanego losowo. Jest to przydatne, jeli nie chcesz wykonywa miliona kontroli CAPTCHA lub stale weryfikowa swoj tosamo podczas logowania si do bezpiecznych witryn, takich jak Pay, Friend lub aplikacje bankowe.

Surfshark oferuje serwery statyczne w 5 lokalizacjach: Japonii, Singapurze, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Dodaj one dodatkow warstw bezpieczestwa, wysyajc ruch przez 2 lokalizacje zamiast 1 (ale wicej na 10 temat w sekcji bezpieczestwa poniej).

Jest to ten sam poziom szyfrowania uywany przez rzdy i siy zbrojne do ochrony ich prywatnych danych, wic Twj dostawca usug internetowych i strony trzecie nie bd w stanie zobaczy adnej Twojej aktywnoci online. Ma to na celu zapobieenie wyciekowi danych ze zoliwych stron trzecich. Wiele innych czoowych sieci VPN korzysta z dyskw twardych, ktre s rcznie czyszczone, wic istnieje niewielka szansa, e dane mog wyciec, zanim nastpi rczne czyszczenie.

Naprawd podoba mi si, e Surfshark oferuje 10 dodatkowy poziom bezpieczestwa. Chocia IKEv2 i Open, VPN s do standardowe, z przyjemnoci stwierdziem, e Surfshark jest kompatybilny z Cord, Guardem we wszystkich gwnych systemach operacyjnych i oferuje Shadowsocks dla osb mieszkajcych (lub podrujcych do) krajw o ostrej cenzurze internetowej. Ten protok dziaa najlepiej podczas moich testw.

Jest to dobry protok do uycia, jeli korzystasz z urzdzenia mobilnego, poniewa ma moliwo automatycznego czenia (dziki czemu jeste chroniony nawet po przeczeniu z mobilnej transmisji danych na Wi-Fi). IKEv2 jest dostpne w aplikacjach Surfshark na Windows, i, OS, Android, mac, OS i Fire, TELEVISION. Open, VPN jest stale ulepszany przez specjalistw ds.

Surfshark Dns LeakSurfshark Dns Leak

Istniej dwie wersje: UDP jest szybszy i idealny do pocze wideo, przesyania strumieniowego i gier, podczas gdy TCP jest wolniejszy, ale oferuje bardziej stabilne poczenie. Open, VPN dziaa dobrze zarwno na serwerach lokalnych, jak i zlokalizowanych daleko i jest dostpny w systemach Windows, i, OS, Android, mac, OS, Linux i Fire, TELEVISION.

Chocia uzyskaem wolniejsze prdkoci korzystajc z Wireguard ni w przypadku IKEv2, ale byy znacznie szybsze ni Open up, VPN. Dziaa rwnie dobrze w przypadku wszelkiego rodzaju aktywnoci online, takich jak przesyanie strumieniowe, rozmowy wideo i oglne przegldanie (zarwno na pobliskich, jak i dalekobienych serwerach). Jest dostpny w systemach Windows, Android, i, OS i mac, OS.

Kraje takie jak Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt blokuj poczenia VPN, wic jeli uywasz w tych lokalizacjach bardziej popularnych protokow, takich jak IKEv2, prawdopodobnie nie bd dziaa. Jeli nie znajdujesz si w silnie ocenzurowanym regionie, jeden z pozostaych protokow jest lepsz opcj, poniewa s bezpieczniejsze (na przykad Shadowsocks szyfruje ruch przegldarki tylko w systemach Windows i Mac).

Shadowsocks jest dostpny w systemach Windows i Android i mona go skonfigurowa rcznie na urzdzeniach Mac i i, OS. Porwnaem prdkoci uzyskane przy uyciu rnych protokow podczas testw szybkoci, aby sprawdzi, czy istnieje zauwaalna rnica. Moje prdkoci byy rednio o 34% wolniejsze przy uyciu Open, VPN ni IKEv2, wic dobrym pomysem jest wybranie odpowiedniego protokou dla zamierzonej aktywnoci online.

Jeli jednak chcesz zmieni protokoy w trakcie sesji, automatyczny wybr zostanie wyczony, dopki ponownie nie wybierzesz go rcznie. Wszelkie wycieki stanowi zagroenie dla Twojego bezpieczestwa i prywatnoci podczas korzystania z VPN. Wyciek DNS to luka w zabezpieczeniach, ktra pozwala dostawcy usug internetowych zobaczy Twoj aktywno w Internecie. Wycieki IP i Web, RTC ujawniaj Twj prawdziwy adres IP (i Twoj rzeczywist lokalizacj) stronom trzecim, takim jak hakerzy lub szpiedzy internetowi.

Wersja adresu IP uywanego przez Twoje urzdzenie zaley od tego, co obsuguje Twoja sie. Poniewa IPv6 jest tak nowy, nie jest powszechnie uywany, wic nie powinno to stanowi problemu dla wikszoci ludzi. Kiedy skontaktowaem si z pomoc techniczn, aby o to zapyta, poinformowali mnie, e pracuj nad dodaniem go w przyszoci i zaproponowali rozwizania, ktre zapobiegn ujawnieniu adresu IP.