Kajabi

Przewi w d, aby zobaczy listing produktw cyfrowych i ich konfiguracji, ktre Kajabi dla Ciebie zapewni, wszystko, carbon monoxide musisz zrobi, to natychmiast stworzy i zacz sprzedawa. Kajabi ma wszystko przygotowane i wykonane w formie planw, ktre mona rwnie nazwa szablonami, ktre mona wykorzysta do oywienia wasnego produktu cyfrowego, czy to small kursu, kursu online, serii wiecznie zielonych szkole, produktu czonkowskiego (gdzie klient wraca, po odnowienia), program coachingowy, a moe nawet spoeczno, czyli grupa jak kana, w ktrym moesz komunikowa si z czonkami, ktrzy doczaj do twojego programu.

Dostpna jest rwnie opcja oferty”, w ktrej moesz utworzy kombinacj dwch lub wicej rnych rodzajw produktw cyfrowych, ktre chcesz sprzedawa swoim konsumentom. Po skonfigurowaniu produktu lub oferty i zakoczeniu wszystkiego moesz przej do usug, takich jak konfigurowanie trybw i metod patnoci, opat rejestracyjnych, przepywu marketingu e-mailowego itp., a wszystko to na tej samej platformie, ktr nazywamy Kajabi”! W tym przypadku Kajabi z powodzeniem zastpi Word, Pressa.

Ca operacj wystarczy opcja podgld”, dziki czemu mona zawczasu zobaczy, jak dokadnie wszystko bdzie wygldao. Z pewnoci zapewnia dobr atmosfer dziki iloci kontroli i elastycznoci projektowania, z ktrych uytkownik moe korzysta podczas tworzenia stron, co wyjania pikno tej kompozycji. Jako plus daje rwnie moliwo wyboru wasnej domeny, czyli zbudowania strony internetowej z adresem, ktry jest na swj sposb niezapomniany i niepowtarzalny.

KajabiKajabi

Jeli naleysz do mniej przyjaznej technologicznie grupy, Asystent Kajabi jest do Twojej dyspozycji 24 * 7 i z pewnoci oddaje reputacj, jak Kajabi zbudowa w obsudze klienta na caym wiecie. Kajabi zintegrowaa swoj infrastruktur z globalnymi graczami bramek patniczych, takich jak Pay, Friend i Red stripe, aby skupi si na biznesie i nie pozwoli swoim uytkownikom straci spokoju umysu z powodu pienidzy.

Kajabi ma dostpne raporty i wskaniki, ktrych bdziesz uywa do sprawdzania i przegldania swojej firmy, przychodw i znajdowania obszarw poprawy. Gwne obszary objte raportami i metrykami generowanymi przez Kajabi s nastpujce: Kwota, ktr zarabiasz codziennie, pomniejszona o wszelkie zwroty. Raport o stanie Twojej firmy wygenerowany na podstawie analizy przychodw na uytkownika, przychodw cyklicznych itp.

Demonstracja wywietle strona po stronie w kolejnoci od wikszoci do najmniej. Ma to na celu ledzenie postpw, jakie klienci robi z Twoimi produktami lub stron internetow. Pokazuje zakupione oferty w wybranym przedziale czasowym. Pokazuje statystyki partnerw dotyczce punktw danych, takich jak poleceni czonkowie, prowizje itp. Marketing jest wyjtkowo najwiksz usug, poniewa skada si z rnorodnych i wanych elementw, takich jak: Jeli interesujesz si biznesem online, musisz zna lejki sprzedaowe.

Nie musisz by profesjonalist w lejkach, Kajabi ma plany do wyboru i tworzenia dostosowanych ram do generowania leadw, wprowadzania produktw na rynek lub promocji na webinarze, a nawet lejka kampanii coachingowej. Moesz poczy rne kanay marketingowe ze swoimi lejkami, aby uzyska szersze podejcie do skalowania firmy. Dostarczaj rwnie wstpnie napisane kopie, w ktrych wystarczy wypeni puste pola i s gotowe! Ta funkcja skania Ci do zaprojektowania i stworzenia kuszcych e-maili, ktre Twoi odbiorcy maj trudnoci z odrzuceniem lub pozostawieniem nieprzeczytanych.

Dziki wszelkiego rodzaju szablonom dostpnym w Twoim zasigu oszczdzasz ogromn ilo wysiku i czasu, ktry jest woony w 10 proces. Masz pen swobod wyboru czstotliwoci, z jak Twoi klienci powinni widzie Twoje e-maile, a take moesz to zautomatyzowa! To niezwykle potne narzdzie wykorzystywane podczas automatyzacji procesw w Kajabi. Na podstawie abonamentu, ktry subskrybujesz, otrzymujesz dostp do podstawowego lub zaawansowanego zestawu automatyzacji.

Wydarzenia objte marketingiem umoliwiaj tworzenie wydarze bezproblemowo, a po utworzeniu typu wydarzenia moesz odtworzy to samo wydarzenie jednym klikniciem, nastpnym razem. Zawsze atwiej jest ledzi i rejestrowa dowiadczenia uytkownikw i sprawi, e Twj produkt bdzie bardziej angaujcy dziki formularzom. Formularze to mae widety, takie jak elementy znajdujce si na stronie internetowej/blogu, ktre mog pobiera dane wejciowe od uytkownikw wraz z ich danymi uwierzytelniajcymi w celu dodania ich do bazy danych.

Gdy tylko Twj produkt zacznie si sprzedawa, ludzie, ktrzy dokonaj zakupu lub subskrybuj Twoje produkty, tworz Twoj spoeczno. Lista doczajcych osb znajduje si w tej sekcji na Kajabi, gdzie moesz tworzy oceny, aby zbiera dane i lepiej rozumie swoj spoeczno. W tej gazi jest jeszcze inna interesujca funkcja o nazwie Affiliates”.

KajabiKajabi

Ten program umoliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie uytkownika stowarzyszonego na Twoim koncie, ustawianie i aktywowanie prowizji partnera, tworzenie linkw polecajcych lub linkw partnerskich do rejestracji/logowania oraz prowadzenie rejestru patnoci, ktre zostay im przypisane. Kajabi zapewnia w tym celu kompletny pulpit nawigacyjny, w ktrym moesz przeglda i zarzdza zarejestrowanymi partnerami, skonfigurowa mechanizm marketingowy dla partnerw za pomoc linkw, ledzi konwersje partnerskie i pobiera szczegowe raporty na ten temat.

To rozwizanie do zarzdzania klientami pozwala rwnie zautomatyzowa i ustawi interakcje, ktre chcesz mie z klientami, takie jak powitalna wiadomo email, wiadomo z podzikowaniem, przypomnienia przed sesj itp. Pomaga to skoncentrowa si na gbszym wgldzie w obszary poprawy poprzez ocen ich zachowanie. Kajabi ma wietn opcj, aby przekonwertowa swoje produkty na aplikacj mobiln i udostpni j w dowolnym miejscu i czasie oraz uzyska bliszy kontakt z docelowymi odbiorcami.