Kajabi Vs Clickfunnels

Ta aplikacja to kompleksowe narzdzie do tworzenia stron sprzedaowych i lejkw. Waciciele company internetowych mog uywa Click, Funnels do skalowania swoich company na nowe wyyny. Click, Funnels jest silnym pionierem w brany sprzeday jako oprogramowanie do lejkw sprzeday ze wzgldu na jego zdolno do tworzenia stron docelowych zorientowanych na konwersj i skutecznych lejkw sprzeday, a tysice uytkownikw na caym wiecie korzysta z tego narzdzia do budowania lejkw sprzeday dla swoich witryn internetowych.

W tym badaniu Click, Funnels dowiesz si, dlaczego polecamy oprogramowanie Click, Channels kademu, kto chce poprawi sprzeda i konwersj. Oto niektre z najwaniejszych funkcji Click, Funnels, o ktrych naley pamita: Funkcja przecigania i upuszczania w Click, Funnels pozwala atwo dostosowa strony zgodnie z wasnymi potrzebami i sprawi, by wyglday tak, jak chcesz.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

Wybierz dowolny szablon, a nastpnie przecignij i upu opcje, takie jak teksty i obrazy, w dowolne miejsce. Przeczytaj take: Kupon Click, Funnels Zamiast marnowa cenny czas na tworzenie jednej strony, wystarczy kilka minut, aby zbudowa atrakcyjn stron docelow, ktra przycignie klientw i utrzyma ich zainteresowanie. Ta funkcja przydaaby si podczas prowadzenia kampanii marketingowej online.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

Najlepsze jest to, e nie potrzebujesz adnego wczeniejszego dowiadczenia w kodowaniu, aby zbudowa lejek sprzeday. Jeli jednak wiesz, jak kodowa, Click, Channels daje Ci rwnie swobod tworzenia wasnych stron i lejkw sprzedaowych od podstaw.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

Up-sell i down-sell to jeden z kluczowych aspektw lejka sprzedaowego. Wykorzystujc si sieci spoecznociowych, moe to by integraln czci Twojej taktyki marketingowej. Zamy, e potencjalny klient widzi reklam Twojego produktu na Facebooku i klika w ni, carbon monoxide przekierowuje go na stron Twojej firmy. Sprowadzenie potencjalnego klienta do odwiedzenia Twojej witryny lub sklepu to dopiero pierwszy krok.

Moesz przeksztaci ciekawo potencjalnego klienta w podanie, a nastpnie w dziaanie, korzystajc z serii stron docelowych. Kiedy Twoi klienci bd paci z koszyka, Click, Funnels pomoe Ci stworzy stron, ktra daje im rabat.

Nazywa si to sprzeda dodatkow. Jeli klient zaakceptuje ofert, moesz rozway dodanie drugiej sprzeday dodatkowej. Tym razem moesz da im inny kurs, ale taki, ktry jest powizany z kursem, ktrym s zainteresowani. Twj klient ma moliwo zaakceptowania lub odrzucenia oferty. Jeli odrzuc ofert, Twj lejek sprzeday doprowadzi ich do taszej alternatywy.

Uytkownicy Click, Channels mog rwnie udostpnia swoje cieki za porednictwem narzdzia. Oznacza to, e moesz uy dokadnego lejka wsppracownika lub przyjaciela dla swojej firmy lub udostpni im swj wasny. Ta funkcja ma t dodatkow zalet, e pomaga w oszczdzaniu czasu. Ta funkcja moe by przydatna, jeli prowadzisz firm marketingow i budujesz lejki sprzedaowe dla swoich klientw.

Gdy udostpnisz swj lejek osobie, ktra nie ma konta w Click, Funnels, zostanie ona poproszona o zarejestrowanie si w bezpatnej wersji prbnej. Otrzymasz prowizj, jeli stan si regularnymi. Bdziesz mg bez wysiku porwna dwa lub wicej modeli i szablonw lejkw i zdecydowa, ktry z nich dziaa lepiej dziki funkcji testowania A/B Click, Funnels.

Nie bdziesz musia powica duo czasu na zastanawianie si, ktre modele dziaaj, a ktre nie. Funkcjonalno testw dzielonych A/B nie ogranicza si do szablonw. Ta funkcja umoliwia porwnywanie rnych wersji reklam, stron multimedialnych, stron docelowych, stron akceptacji i innych elementw kampanii marketingowych. W rezultacie bdziesz mg wybra warianty, ktre s najskuteczniejsze dla kadej witryny, pomagajc w tworzeniu wysokiej klasy strategii marketingowej.

Dziki funkcji Analityka sprzeday moesz atwo sprawdzi, jak daleko znajduj si Twoje lejki sprzedaowe. Moesz na przykad zobaczy, skd pochodzi wikszo Twoich gorcych leadw. Zidentyfikowanie tego pozwolioby Ci bardziej skoncentrowa si na gorcych potencjalnych potencjalnych klientach i przeksztaci ich w swoich klientw bez koniecznoci wydawania zbyt duych pienidzy na reklam.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

Jeli klient wejdzie w lejek sprzeday, moesz poprowadzi go przez seri stron docelowych, aby upewni si, e w kocu stanie si dobrze paccym klientem. Z drugiej strony Click, Funnels ma o wiele wicej do powiedzenia, aby upewni si, e firma internetowa dziaa sprawnie. Oto kilka przykadw rzeczy, ktre moesz zrobi za pomoc Click, Funnels: Bdziesz musia stworzy wiele stron internetowych, aby zarabia pienidze w swojej firmie.

Tworzenie tych stron internetowych jest proste dziki Click, Funnels. Pamitaj, e celem jest przeprowadzenie turysty przez cay proces i przeksztacenie go ze zwykego gocia w paccego klienta. Strony sprzeday, strony zamwie, strony webinariw i strony kasy to tylko kilka stron marketingowych, ktrych potrzebujesz dla swojej firmy. Click, Funnels to narzdzie, ktre moe by uywane przez kady rodzaj przedsibiorstwa, w tym rwnie udziela korepetycji online.

Kajabi Vs Clickfunnels

Przewi w d, aby zobaczy listing produktw cyfrowych i ich konfiguracji, ktre Kajabi dla Ciebie zapewni, wszystko, carbon monoxide musisz zrobi, to natychmiast stworzy i zacz sprzedawa. Kajabi ma wszystko przygotowane i wykonane w formie planw, ktre mona rwnie nazwa szablonami, ktre mona wykorzysta do oywienia wasnego produktu cyfrowego, czy to miniature kursu, kursu online, serii wiecznie zielonych szkole, produktu czonkowskiego (gdzie klient wraca, po odnowienia), program coachingowy, a moe nawet spoeczno, czyli grupa jak kana, w ktrym moesz komunikowa si z czonkami, ktrzy doczaj do twojego programu.

Dostpna jest rwnie opcja oferty”, w ktrej moesz utworzy kombinacj dwch lub wicej rnych rodzajw produktw cyfrowych, ktre chcesz sprzedawa swoim konsumentom. Po skonfigurowaniu produktu lub oferty i zakoczeniu wszystkiego moesz przej do usug, takich jak konfigurowanie trybw i metod patnoci, opat rejestracyjnych, przepywu marketingu e-mailowego itp., a wszystko to na tej samej platformie, ktr nazywamy Kajabi”! W tym przypadku Kajabi z powodzeniem zastpi Word, Pressa.

Ca operacj wystarczy opcja podgld”, dziki czemu mona zawczasu zobaczy, jak dokadnie wszystko bdzie wygldao. Z pewnoci zapewnia dobr atmosfer dziki iloci kontroli i elastycznoci projektowania, z ktrych uytkownik moe korzysta podczas tworzenia stron, carbon monoxide wyjania pikno tej kompozycji. Jako plus daje rwnie moliwo wyboru wasnej domeny, czyli zbudowania strony internetowej z adresem, ktry jest na swj sposb niezapomniany i niepowtarzalny.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

Jeli naleysz do mniej przyjaznej technologicznie grupy, Asystent Kajabi jest do Twojej dyspozycji 24 * 7 i z pewnoci oddaje reputacj, jak Kajabi zbudowa w obsudze klienta na caym wiecie. Kajabi zintegrowaa swoj infrastruktur z globalnymi graczami bramek patniczych, takich jak Pay, Buddy i Red stripe, aby skupi si na biznesie i nie pozwoli swoim uytkownikom straci spokoju umysu z powodu pienidzy.

Kajabi ma dostpne raporty i wskaniki, ktrych bdziesz uywa do sprawdzania i przegldania swojej firmy, przychodw i znajdowania obszarw poprawy. Gwne obszary objte raportami i metrykami generowanymi przez Kajabi s nastpujce: Kwota, ktr zarabiasz codziennie, pomniejszona o wszelkie zwroty. Raport o stanie Twojej firmy wygenerowany na podstawie analizy przychodw na uytkownika, przychodw cyklicznych itp.

Demonstracja wywietle strona po stronie w kolejnoci od wikszoci do najmniej. Ma to na celu ledzenie postpw, jakie klienci robi z Twoimi produktami lub stron internetow. Pokazuje zakupione oferty w wybranym przedziale czasowym. Pokazuje statystyki partnerw dotyczce punktw danych, takich jak poleceni czonkowie, prowizje itp. Marketing jest wyjtkowo najwiksz usug, poniewa skada si z rnorodnych i wanych elementw, takich jak: Jeli interesujesz si biznesem online, musisz zna lejki sprzedaowe.

Nie musisz by profesjonalist w lejkach, Kajabi ma plany do wyboru i tworzenia dostosowanych ram do generowania leadw, wprowadzania produktw na rynek lub promocji na webinarze, a nawet lejka kampanii coachingowej. Moesz poczy rne kanay marketingowe ze swoimi lejkami, aby uzyska szersze podejcie do skalowania firmy. Dostarczaj rwnie wstpnie napisane kopie, w ktrych wystarczy wypeni puste pola i s gotowe! Ta funkcja skania Ci do zaprojektowania i stworzenia kuszcych e-maili, ktre Twoi odbiorcy maj trudnoci z odrzuceniem lub pozostawieniem nieprzeczytanych.

Dziki wszelkiego rodzaju szablonom dostpnym w Twoim zasigu oszczdzasz ogromn ilo wysiku i czasu, ktry jest woony w ten proces. Masz pen swobod wyboru czstotliwoci, z jak Twoi klienci powinni widzie Twoje e-maile, a take moesz to zautomatyzowa! To niezwykle potne narzdzie wykorzystywane podczas automatyzacji procesw w Kajabi. Na podstawie abonamentu, ktry subskrybujesz, otrzymujesz dostp do podstawowego lub zaawansowanego zestawu automatyzacji.

Wydarzenia objte marketingiem umoliwiaj tworzenie wydarze bezproblemowo, a po utworzeniu typu wydarzenia moesz odtworzy to samo wydarzenie jednym klikniciem, nastpnym razem. Zawsze atwiej jest ledzi i rejestrowa dowiadczenia uytkownikw i sprawi, e Twj produkt bdzie bardziej angaujcy dziki formularzom. Formularze to mae widety, takie jak elementy znajdujce si na stronie internetowej/blogu, ktre mog pobiera dane wejciowe od uytkownikw wraz z ich danymi uwierzytelniajcymi w celu dodania ich do bazy danych.

Gdy tylko Twj produkt zacznie si sprzedawa, ludzie, ktrzy dokonaj zakupu lub subskrybuj Twoje produkty, tworz Twoj spoeczno. Lista doczajcych osb znajduje si w tej sekcji na Kajabi, gdzie moesz tworzy oceny, aby zbiera dane i lepiej rozumie swoj spoeczno. W tej gazi jest jeszcze inna interesujca funkcja o nazwie Affiliates”.

Kajabi Vs ClickfunnelsKajabi Vs Clickfunnels

10 program umoliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie uytkownika stowarzyszonego na Twoim koncie, ustawianie i aktywowanie prowizji partnera, tworzenie linkw polecajcych lub linkw partnerskich do rejestracji/logowania oraz prowadzenie rejestru patnoci, ktre zostay im przypisane. Kajabi zapewnia w tym celu kompletny pulpit nawigacyjny, w ktrym moesz przeglda i zarzdza zarejestrowanymi partnerami, skonfigurowa mechanizm marketingowy dla partnerw za pomoc linkw, ledzi konwersje partnerskie i pobiera szczegowe raporty na 10 temat.

To rozwizanie do zarzdzania klientami pozwala rwnie zautomatyzowa i ustawi interakcje, ktre chcesz mie z klientami, takie jak powitalna wiadomo e-mail, wiadomo z podzikowaniem, przypomnienia przed sesj itp. Pomaga to skoncentrowa si na gbszym wgldzie w obszary poprawy poprzez ocen ich zachowanie. Kajabi ma wietn opcj, aby przekonwertowa swoje produkty na aplikacj mobiln i udostpni j w dowolnym miejscu i czasie oraz uzyska bliszy kontakt z docelowymi odbiorcami.