Clickup With 2 Teams

Prowadzenie projektu to szereg procesw, ktre wzajemnie si przeplataj, a czsto wymagaj najpierw realizacji mniejszych, niezbyt zoonych elementw, ktre dopiero w szerszym spojrzeniu ukazuj cae spektrum zadania. W niniejszym artykule przedstawiam narzdzie, ktre pomoe Ci w sprawnym zarzdzaniu projektem w trybie online. Oto Click, Up. Amerykascy twrcy narzdzia ju w tytule strony gwnej, widocznej w wynikach wyszukiwania, informuj nas, e.

Oczywicie to nie wszystko z czym mamy do czynienia w kontekcie produktywnoci. Czy ju wyej ukazana zajawka moe podpowiada, e Click, Up to swoisty CRM? W pewnym sensie tak, ale o finalnym wygldzie i przeznaczeniu tego narzdzia, decyduje sam uytkownik. Pocztki, jak w przypadku kadego kombajnu do zarzdzania projektami, mog wydawa si trudne, ale z pomoc przychodzi nam bogate oraz dopracowany.

Space to nasz duy panel agregujcy mniejsze skadowe projektu. Listy mog by tworzone zarwno w space’ach jak i w folderach. Hierarchia ma znaczenie tylko wtedy jeeli sami o tym zdecydujemy, to w kocu do nas naley kocowy ukad. Kad przestrze, checklist czy folder moemy customizowa nadajc im chociaby konkretne, ktre to odpowiadaj za docelowy ukad zada czy przepywu protu.

W planie FREE Permanently dysponujemy 5 space’ami, w trybie UNLIMITED ($9 miesicznie) – nielimitowan iloci. W obszarze area zarzdza moemy listami, ktre to stanowi wiksz podgrup.

Clickup With 2 TeamsClickup With 2 Teams

Do dyspozycji uytkownika w segmencie listy jest kilkanacie rnych widokw: Pierwsze trzy (liczc od gry) widoki nale do najpopularniejszych oraz najbardziej przydatnych (co nie jest rwnoznaczne z wyraeniem funkcjonalnych, gdy to zaley od potrzeb usera). to widok, ktry wida na wczeniej zamieszczonym zrzucie. Jest to prosty, ale atwy w zarzdzaniu widok kolumnowy, ktry uzupeniamy o szereg area’w.

statusu zadania z predefiniowanej samodzielnej listy statusw), target date lub przedzia czasowy, etykiety, post tekstowe (moe suy np. jako miejsce na krtki komentarz), adres www (oczywicie klikalny, pobiera take favicon), zacznik (wietna opcja, dla osb, ktre lubi mie wszystko w jednym miejscu), priorytet (5 poziomw – zdefiniowane przez Click, Up), task ID (web link wewntrzny do innego taska np.

W mojej ocenie najwaniejszym elementem listy jest, ktre moliwe jest dziki atwemu przeczaniu ich w opcji dropdown: Du zalet statusw (ale i generalnie w ogle feature’a “dropdown”) jest ich nielimitowana ilo oraz moliwo przypisania nielimitowanej palety barw. To wszystko sprawia, e wedug wasnych ycze moemy tworzy przeogromn ilo oznacze, wskazwek czy sugestii, a wszystko to po to, aby efektywniej zarzdza projektem.

to drag-and-dropowa tablica, ktra szeregowana jest wedug zdefiniowanych przez nas statusw. Celem tablicy jest kanbanowe ukazanie procesu, troch w stylu Trello. Osobicie nie korzystam z tej opcji, gdy “statusowanie” rozwizaem samodzielnie w widoku. to widok taskw w widoku kalendarza, podobnego do tego, ktry znajdziecie w Google (ciekawostka: Click, Up umoliwia integracj kalendarza Google z gwn checklist w space; tym samym moecie szybko przejrze zapiski w jednym narzdziu).

W gamie widokw znajdziemy rwnie inne rozwizania, jak np., ktry pozwala na wizualne zmapowanie zada (nie jest to jednak narzdzie naprawd wygodne, raczej dla mniejszych zada). Ciekawym widokiem – zwaszcza dla osb, ktre przypisuj zadania do czonkw zespou projektowego, moe by czyli widok dostpnoci czasowej danej osoby w danym dniu – wymaga wczeniejszego przypisania czasu dla zadania, ktry take mona automatycznie monitorowa.

Wiedzc, e, spodziewa si moemy, e w dokumencie atwo jest podlinkowa zadania, inny dokument, oznaczy uytkownika i zrobi wszystkie inne czynnoci wice to miejsce z dowolnym innym w naszym “”. W Click, Up dysponujemy rwnie widokiem, ktry Wyglda na ubogi, ale jest wystarczajco funkcjonalny, nie spodziewajcie si jednak attribute’w rodem ze Slacka czy Teams:-RRB- Chaty moemy tworzy dodajc nowy widok i nadajc mu currently nazw.

W trybie widoku moemy zadaniu przyporzdkowa zadaniu szereg area’w i sortowa cao dziki nim, ale to nie koniec opcji dotyczcych tych elementw. W widoku zadania widzimy oczywicie wszystkie wczeniej przypisane mu fieldy, ktre take w tym miejscu moemy edytowa bd dodawa.

Clickup With 2 TeamsClickup With 2 Teams

Na poniszym zrzucie przedstawiam tylko cz moliwoci. Click, Up nie byby kombajnem do zarzdzania projektem, gdyby nie wprowadzi w polu zadania wikszej iloci funkcji, a s to midzy innymi: komentowanie, przypisanie uytkownikw do komentarzy, dodawanie podzada (te exact same funkcjonalnoci co w zwykym zadaniu), dodawanie checklisty, dodawanie zacznikw (take metod drag and decrease), drukowanie, tworzenie komentarzy dziki wysyce maila na unikalny adres.