Clickup Free Integrations

Prowadzenie projektu to szereg procesw, ktre wzajemnie si przeplataj, a czsto wymagaj najpierw realizacji mniejszych, niezbyt zoonych elementw, ktre dopiero w szerszym spojrzeniu ukazuj cae spektrum zadania. W niniejszym artykule przedstawiam narzdzie, ktre pomoe Ci w sprawnym zarzdzaniu projektem w trybie online. Amerykascy twrcy narzdzia ju w tytule strony gwnej, widocznej w wynikach wyszukiwania, informuj nas, e.

Oczywicie to nie wszystko z czym mamy do czynienia w kontekcie produktywnoci.

Room to nasz duy panel agregujcy mniejsze skadowe projektu. Listy mog by tworzone zarwno w space’ach jak i w folderach. Hierarchia ma znaczenie tylko wtedy jeeli sami o tym zdecydujemy, to w kocu do nas naley kocowy ukad. Kad przestrze, checklist czy folder moemy customizowa nadajc im chociaby konkretne, ktre to odpowiadaj za docelowy ukad zada czy przepywu protu.

W planie FREE FOREVER dysponujemy 5 space’ami, w trybie UNLIMITED ($9 miesicznie) – nielimitowan iloci. W obszarze room zarzdza moemy listami, ktre to stanowi wiksz podgrup. Na poziomie listy moemy zarzdza widokami, czyli de facto layoutem, a waciwie rodzajem layoutu, ktry suy nam za miejsce pracy. Na powyszym zrzucie z mojej przestrzeni o zaskakujcej nazwie “Project administration”, moecie zobaczy jak wyglda przecitna lista z przygotowanymi ju i dostosowanymi do moich potrzeb kolumnami, ktre dodatkowo mona filtrowa i sortowa.

Clickup Free IntegrationsClickup Free Integrations

Do dyspozycji uytkownika w segmencie listy jest kilkanacie rnych widokw: Pierwsze trzy (liczc od gry) widoki nale do najpopularniejszych oraz najbardziej przydatnych (carbon monoxide nie jest rwnoznaczne z wyraeniem funkcjonalnych, gdy to zaley od potrzeb usera). Jest to prosty, ale atwy w zarzdzaniu widok kolumnowy, ktry uzupeniamy o szereg field’w.

statusu zadania z predefiniowanej samodzielnej listy statusw), deadline lub due date czasowy, etykiety, pole tekstowe (moe suy np.

W mojej ocenie najwaniejszym elementem listy jest, ktre moliwe jest dziki atwemu przeczaniu ich w opcji dropdown: Du zalet statusw (ale i generalnie w ogle feature’a “dropdown”) jest ich nielimitowana ilo oraz moliwo przypisania nielimitowanej palety barw. To wszystko sprawia, e wedug wasnych ycze moemy tworzy przeogromn ilo oznacze, wskazwek czy sugestii, a wszystko to po to, aby efektywniej zarzdza projektem.

Celem tablicy jest kanbanowe ukazanie procesu, troch w stylu Trello. Osobicie nie korzystam z tej opcji, gdy “statusowanie” rozwizaem samodzielnie w widoku.

W gamie widokw znajdziemy rwnie inne rozwizania, jak np., ktry pozwala na wizualne zmapowanie zada (nie jest to jednak narzdzie naprawd wygodne, raczej dla mniejszych zada). Ciekawym widokiem – zwaszcza dla osb, ktre przypisuj zadania do czonkw zespou projektowego, moe by czyli widok dostpnoci czasowej danej osoby w danym dniu – wymaga wczeniejszego przypisania czasu dla zadania, ktry take mona automatycznie monitorowa.

Wiedzc, e, spodziewa si moemy, e w dokumencie atwo jest podlinkowa zadania, inny dokument, oznaczy uytkownika i zrobi wszystkie inne czynnoci wice to miejsce z dowolnym innym w naszym “”. W Click, Up dysponujemy rwnie widokiem, ktry Wyglda na ubogi, ale jest wystarczajco funkcjonalny, nie spodziewajcie si jednak attribute’w rodem ze Slacka czy Teams:-RRB- Chaty moemy tworzy dodajc nowy widok i nadajc mu currently nazw.

arkusze Google: Taski czyli po prostu zadania s najwaniejszym elementem caego projektu. To one stanowi podstawowy budulec list, boardw, mindmap, kalendarzy czy innych widokw dostpw w narzdziu. W trybie widoku moemy zadaniu przyporzdkowa zadaniu szereg area’w i sortowa cao dziki nim, ale to nie koniec opcji dotyczcych tych elementw. W widoku zadania widzimy oczywicie wszystkie wczeniej przypisane mu fieldy, ktre take w tym miejscu moemy edytowa bd dodawa.

Clickup Free IntegrationsClickup Free Integrations

Na poniszym zrzucie przedstawiam tylko cz moliwoci. Click, Up nie byby kombajnem do zarzdzania projektem, gdyby nie wprowadzi w polu zadania wikszej iloci funkcji, a s to midzy innymi: komentowanie, przypisanie uytkownikw do komentarzy, dodawanie podzada (te very same funkcjonalnoci co w zwykym zadaniu), dodawanie checklisty, dodawanie zacznikw (take metod drag and also decline), drukowanie, tworzenie komentarzy dziki wysyce maila na unikalny adres.